Motyw biblijny w literaturze

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny...

Temat: Pomoc przy pisaniu prezentacji maturalnej
...oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku. 77. Słynne pary kochanków w literaturze na podstawie dzieł. 78. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. 79. Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok. 80. Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok. 81. To sie czyta dzisiaj-modni pisarze, modne książki. 82. Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury. 83. Watki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. 84. Wielka literatura mówi o moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie. 85. Wina Zawsze pociąga za sobą karę. 86. Wizerunek Boga w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach. 87. Wizerunek ukochanej wykreowany w listach romantycznych poetów. 88. Wpływ Cenzury na Kształtowanie się dzieł literackich. 89. Wpływ filozofii...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=155639Temat: Szkoła, szkoła...
Temat z polskiego: Motywy Biblijne w literaturze i sztuce. Przedmioty: - podstawowe - polski, niemiecki ( ustna podstawowa ) - rozszerzone - historia, WOS, angielski wsrod znajomych kompletne podzielenia albo biologia albo historia dominuje
Źródło: forum.nightwish.pl/viewtopic.php?t=234


Temat: SETKI WYPRACOWAN PRAWIE ZA DARMO
...nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką. 57 113. „Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi. 57 ŚCIĄGA 4 - SPIS 114. Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej. 58 115. Motywy biblijne w literaturze polskiej. 58 117. Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej 58 118. Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza. 59 119. Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok. 59 120.Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach. 59 121. Wzorce osobowe renesansu 59 122. Różne ujęcia...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=8942


Temat: sprzedam wypracowania oraz prace maturalne
...literatury staropolskiej pozostają aktualne t koncepcja poety i poezji lalka i przedwiośnie - literatura straconych złudzeń mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego (na wybr motyw boga motyw tańca w polskiej literaturze (na wybranych przykładach motyw wesela w literaturze polskiej (na wybranych przykładac motyw żyda - wiecznego tułacza w literaturze polskiej motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epo motywy biblijne w literaturze późniejszych epok obraz martyrologii żydów w poznanych utworach odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są on omów literacką realizację motywu wędrówki pan t noce i dnia nad niemnem pojecia1 pojęcia pokora i bunt problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmia różne przykłady postaw patriotycznych w...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=8913


Temat: Rola motywów biblijnych wykorzystywanych w literaturze i szt
"Zaprezentuj rolę motywów biblijnych wykorzystywanych w literaturze i sztuce" RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI 1. Wstęp: wpływ Biblii na piśmiennictwo polskie. 2. Rozwinięcie: Ř motywy biblijne w literaturze: Bogurodzica – analiza i interpretacja Dziady cz. III A. Mickiewicza – interpretacja sceny V - „Widzenie księdza Piotra” Na wieży Babel W. Szymborskiej – analiza i interpretacja Ř motywy biblijne w sztuce: Malarstwo: przedstawienie w prezentacji multimedialnej wybranych dzieł, takich jak: Sąd ostateczny, Stworzenie Adama – M. Anioła, Powrót syna marnotrawnego -...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=4153


Temat: Motyw Biblijny
Witam. Prosiłbym o pomoc w sprawie doboru dzieł do mojej prezentacji na maturę z języka polskiego. Temat brzmi: Przedstaw funkcjonowanie motywu biblijnego w literaturze i sztuce na przestrzeni epok, analizując wybrane przykłady. Z góry dziękuje.
Źródło: polonistyka.edu.pl/viewtopic.php?t=1686


Temat: GOTOWE PREZENTACJE! 70 zł
...40. Mity narodowe w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 41. Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka...” Przedstaw różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.” 42. Motyw podróży jako zasada kompozycyjna określonych gatunków literackich. Omów na wybranych przykładach. 43. Motyw śmierci w literaturze. 44. Omów motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich. 45. Motywy biblijne w literaturze wybranych epok. Przedstaw na wybranych przykładach. 46. Romantyczna nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i w kreacjach literackich wybranych epok. 47. Obraz zmagań człowieka z niezawinionym cierpieniem w wybranych utworach z różnych epok literackich. Ukaż na wybranych przykładach. 48. Motyw miłości w literaturze. 49. Dokonując analizy wybranych utworów literackich z różnych epok...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7761


Temat: Bardzo gorace maturki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok. 81. Kultura ziemiańska na przykładzie wybranych utworów polskiej literatury z różnych epok. 82. Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. 83. Literackie wizje Kresów. 84. Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira. 85. Estetyka romantyczna- romantyzm. 86. Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w literaturze polskiej. 87. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. 88. Różne odmiany satyry. 89. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku. 90. Indywidualizm twórczy Mirona Białoszewskiego. 91. Świat i bohater w polskiej literaturze groteskowej drugiej połowy XX wieku. 92. Portret plebejusza w literaturze.
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5335


Temat: 168 prezentacji maturalnych ! tanio
...TEMAT NA PODSTAWIE WYBRANYCH UTWORÓW 96.Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej, późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów. 97.Motywy franciszkańskie i sposób ich wykorzystania w polskiej poezji. Dokonaj analizy na wybranych przykładach 98.Uzasadnij tezę, że polska historia jest utworem w różnych formach zapisu technicznego. 99.Walka z samym sobą. Znaczenie rozdarcia wewnętrznego. 100.Wątki i motywy biblijne w literaturze. Potwierdź przykładami obecność i omów funkcje. 101.Różnorakie przedstawienie toposu wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. 102.Wielkie powieści europejskie XIX i XX wieku i ich ekranizacja. Porównaj sposób kreowania świata przez pisarza i reżysera 103.Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. 104.Wielkie wydarzenia z historii polski w literaturze i...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=14372


Temat: GOTOWE PREZENTACJE! 40zł !!
...zagłady. Omów temat na wybranych przykładach. 27. Wizerunek kobiety – uwodzicielki. 28. Pieniądze – jaki wpływ na bohatera mają – pozytywny czy negatywny? 29. Powstania narodowe ukazane w Lalce i Nad Niemnem. Omów wpływ wydarzeń historycznych na bohaterów. 30. Wizerunek Anioła w literaturze i sztuce. 31. Omów język reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej na wybranych przykładach. 32. Motyw szatana w literaturze. 33. Motywy biblijne w literaturze. KONTAKT - gotowce2008@wp.pl[size=18][/size]
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=8360


Temat: Gotowe prace maturalne
...Mickiewicza. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła pisarza. 48. Miłość i tolerancja. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 49. Młody człowiek w poszukiwaniu autorytetów. Przedstaw i oceń dążenia bohaterów, odwołując się do wybranych lektur 50. Moralistyka bajek, określ jej charakter analizując utwory dawne i współczesne. 51. Motyw tańca i koła taneczników w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 52. Motywy biblijne w literaturze i malarstwie średniowiecza i renesansu. Omów temat na wybranych przykładach. 53. Scharakteryzuj sposoby i cele nawiązań do historii i kultury starożytnej Grecji w utworach literackich późniejszych epok. 54. Polskie obyczaje ludowe w literaturze i sztuce Młodej Polski. Zbadaj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki. 55. Zaprezentuj różnorodne przedstawienia...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=8070


Temat: MATURA 2009 Prezentacja maturalna z polonistą Plan ramowy
...MOTYW METAMORFOZY W LITERATURZE. 155. IRONIA, GROTESKA. Omów role i funkcje w utworach literackich różnych epok. 156. MOTYW DWORKU w literaturze. 157. MOTYW MIASTA jako przestrzeni p[przyjaznej i obcej dla człowieka. 158. MOTYW LEKARZA w literaturze. 159. Tęsknota za ojczyzną, za krajem ojczystym, za krajem lat dziecinnych. 160. MIŁOŚĆ ROMANTYCZNA, 161. MOTYW SZALEŃSTWA, OBŁĄKANIA, BOHATER ZAGUBIONY w literaturze 162. MOTYW KICZU. 163. MOTYWY BIBLIJNE w literaturze i sztuce. Inspiracje biblijne. 164. MOTYW ANIOŁA W LITERATURZE I SZTUCE. 165. Nie wszystek umrę, Non omnis moriar, Topos nieśmiertelnej sławy artysty. 166. MOTYW PRZEMIJANIA, VANITAS w literaturze a może jeszcze inny temat z Twojej szkolnej listy tematów maturalnych na rok 2009 szczególnie Cię zainteresował ? Zapraszam serdecznie do konsultacji i wzajemnie partnerskiej współpracy GG: 8222060 (aktywne non-stop)...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=13532


Temat: Matura ustna z j.polskiego
">wMoj temat brzmi:Motywy biblijne a literatura polska.Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na wybranych przykladach. Mam podobny temat teraz na polaku do omówienia: " Motywy biblijne w literaturze", ale opieram sie na polskiej literaturze.
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=1162


Temat: GOTOWE PREZENTACJE !!
...polskiej. 89. Motyw dziecka w literaturze. 90. Motyw filozofii antycznej w twórczości Jana Kochanowskiego. 91. Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka...Przedstaw różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.” 92. Motyw podróżny jako zasada kompozycyjna określonych gatunków literackich. 93. Motyw rycerza i rycerskiej walki. 94. Motyw śmierci w literaturze. 95. Motyw zbrodni i kary w literaturze. 96. Motywy biblijne w literaturze wybranych epok. 97. Mowa zakochanych wczoraj i dziś. 98. Narkotyki i uzależnienia jako zmora XX wieku. 99. Romantyczna, nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i w kreacjach literackich wybranych epok. 100. Obraz zmagań człowieka z niezawinionym cierpieniem w wybranych utworach z różnych epok literackich. 101. Motyw miłości w literaturze. 102. Jak zmieniał się literacki obraz Boga....
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=3666


Temat: MATURA USTNA NA 100% - GOTOWE PRACE
...odwołując się do wybranych przykładów. 114.Tatrzańskie motywy w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. 115.Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu błazna w literaturze i sztuce. 116.Odwołując się o wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze i sztuce dwóch wybranych epok. 117.Postmodernizm w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj to zjawisko na wybranych przykładach. 118. Motywy biblijne w literaturze i sztuce wybranych epok. Przedstaw na przykładach. 119.Poeci- malarze. Przedstaw wybranych twórców, którzy byli jednocześnie pisarzami i malarzami. Omów podobieństwa łączące ich dzieła literackie i malarskie. 120.Odwołując się do wybranych przykładów , przedstaw różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. 121.Zaprezentuj i omów motywy orientalne w literaturze i malarstwie na...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7748


Temat: GOTOWE PREZENTACJE! 70 zł
...wieku. 40. Mity narodowe w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 41. Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka...” Przedstaw różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.” 42. Motyw podróży jako zasada kompozycyjna określonych gatunków literackich. Omów na wybranych przykładach. 43. Motyw śmierci w literaturze. 44. Omów motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich. 45. Motywy biblijne w literaturze wybranych epok. Przedstaw na wybranych przykładach. 46. Romantyczna nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i w kreacjach literackich wybranych epok. 47. Obraz zmagań człowieka z niezawinionym cierpieniem w wybranych utworach z różnych epok literackich. Ukaż na wybranych przykładach. 48. Motyw miłości w literaturze. 49. Dokonując analizy wybranych utworów literackich z różnych epok...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7770